Doe de test en controleer direct of uw arbozaken goed geregeld zijn!

Spin in het web

Master Arbo is de spin in het web tussen wetgeving, het UWV, werkgever en werknemer. Wij begrijpen uw vragen en nemen graag de tijd om hier uitgebreid antwoord op te geven.

Hieronder hebben wij alvast een aantal kernpunten opgesomd van de Arbowet, die per 1 juli veranderd is. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het verplicht wordt om een contract af te sluiten met een gecertificeerde Arbodienst. Heeft u uw arbozaken op dit moment nog in eigen regie, dan is het noodzaak om nu te anticiperen.

Natuurlijk wilt u weten wat deze wijzigingen voor uw bedrijf betekenen. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op.

  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.
Neem contact op!
Hoi