Doe de check

Test uw kennis met behulp van onderstaande vragen en ontdek of uw arbozaken goed geregeld zijn!

Weet u dat de Arbowet sinds 1 juli 2017 veranderd is?

Hebben uw werknemers vrij toegang tot de bedrijfsarts over gezondheidsvragen in relatie tot werk?

Krijgt u als werkgever informatie over deze consulten?

Hebben medewerkers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts?

Mag de bedrijfsarts zomaar in uw bedrijf rondlopen?

Heeft uw bedrijfsarts een klachtenprocedure en is deze bekend bij uw medewerkers?

Heeft uw bedrijfsarts overleg met de OR/preventiemedewerker? 

Vraagt u bij een ziekmelding wat er aan de hand is aan de medewerker?

Registreert u wat er aan de hand is met uw medewerker?

Staan al uw medewerkers in de ziekteverzuimapplicatie (of alleen de zieke medewerkers)?

Controleert u of uw werknemers echt ziek zijn?

Weet u dat er een preventie medeweker (>25fte) aangesteld dient te worden, en dat hiervoor goedkeuring nodig is van de OR/PVT mbt de persoon als ook de positionering binnen uw bedrijf?

Heeft u het volgende contractueel vastgelegd met een gecertificeerde arbodienst/bedrijfsarts in een basiscontract?

a.    Op welke wijze de wettelijke arbo taken worden uitgevoerd.

b.    Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek.

c.     Hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan
uitvoeren.

d.    Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en de werknemersvertegenwoordiging is
geregeld.

e.    Hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een
second opinion.

f.     Hoe de bedrijfsarts om moet gaan met de meldingsplicht voor
beroepsziekten.

g.    En hoe de klachtenprocedures werken. 

Heeft u een contract met een gecertificeerde Arbodienst? 

Bent u tevreden over uw huidige arbodienstverlener en vindt u dat deze voldoende anticipeert op uw problematiek?

Bedankt voor uw deelname.

« Back Next »

 

Via een paar korte vragen komt u erachter hoe goed u en uw organisatie voorbereid zijn op de toekomst.