Concrete oplossingen bieden om samen beter te worden, dat is waar wij voor staan.

ONZE BIJZONDERE DIENSTVERLENING

Om in het gehele verzuim- en reïntegratietraject begeleiding te kunnen bieden heeft Master Arbo een Arbo Gezondheidscentrum opgericht, in een prachtige, lommerrijke omgeving. Hier kunnen zieke, of uit balans geraakte medewerkers bij ons Activatiepunt terecht om te werken aan hun herstel.

Of het nu gaat om mensen die de balans tussen werk en privé missen, of om een geheel re-integratietraject: binnen het Arbo Gezondheidscentrum kunnen alle vraagstukken rond verzuim, activatie en vitaliteit worden opgelost. Wanneer uw zieke medewerker zich bij het centrum meldt zorgt Master Arbo voor directe behandeling. We bekijken per persoon welke aanpak nodig is. In het gezondheidscentrum bieden we bijvoorbeeld fysio- en Cesartherapie aan, indien uw medewerker daarvoor verzekerd is.

Het Arbo Gezondheidscentrum speelt een cruciale rol als het aankomt op faciliteiten. In een landelijke omgeving kan de zieke of uit balans geraakte medewerker wekelijks deelnemen aan verschillende activiteiten, zodat hij beetje bij beetje uit zijn isolement wordt gehaald. De diverse vitaliteits- en activatieprogramma’s dragen daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de gemoedstoestand van de zieke medewerker. Het gaat erom dat iemand leert in mogelijkheden te denken, in plaats van in beperkingen. Een medewerker kan zich al bij de eerste signalen van verzuim aanmelden, zodat we hem direct de hulp kunnen bieden die hij nodig heeft. De artsen en specialisten van Master Arbo staan 24/7 klaar voor zowel werkgever als werknemer. Master Arbo is kortom hét centrale loket voor fitte en gezonde medewerkers.

Kerntaken en kerndeskundigen

MasterArbo heeft vier kerndeskundigen in huis om werkgevers optimaal te ondersteunen bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

De bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige van MasterArbo ondersteunen u bij:

  • Opstellen of toetsen van een RI&E;
  • Uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
  • Uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek(PAGO);
  • Uitvoeren van medische keuringen en aanstellingen;
  • Voorkomen van ziekteverzuim en bieden van verzuimbegeleiding volgens de WVP

Hulp bij wetgeving

Master Arbo is de spin in het web tussen wetgeving, het UWV, werkgever en werknemer. De continu veranderende wetgeving maakt ondernemen lastig. Wij begrijpen de UWV-perikelen en de risico’s: wie durft anno 2020 nog personeel in vaste dienst te nemen? Met Master Arbo denken wij met u mee, maar we denken ook vooruit. We dragen handzame en preventieve oplossingen aan die duurzame inzetbaarheid nastreven, zodat u overal op voorbereid bent en uw organisatie gezond blijft functioneren. Goed voor de werkgever én voor de werknemer!

Behandeling

Wij helpen uw organisatie door een compleet en op maat gemaakt gezondheidsbeleid samen te stellen. Vervolgens ondersteunen we u stapsgewijs bij de implementatie van dit plan. Onze filosofie richt zich op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel en dit doen wij door vanaf het begin op te treden. Wij willen uw medewerkers niet alleen fit en gezond krijgen wanneer ze ziek zijn, maar juist al behandelen voor er een klacht ontstaat. Preventief handelen is waar het bij ons om draait.

Faciliteren

Het Arbo Gezondheidscentrum speelt een zeer belangrijke rol als het aankomt op faciliteiten. In een landelijke omgeving kan de zieke of uit balans geraakte medewerker wekelijks deelnemen aan verschillende activiteiten, zodat hij beetje bij beetje uit zijn isolement wordt gehaald. Een medewerker kan zich al bij de eerste signalen van verzuim aanmelden, zodat we hem de hulp kunnen bieden die hij nodig heeft. De artsen en specialisten van Master Arbo staan 24/7 klaar voor zowel werkgever als werknemer. Master Arbo is kortom hét centrale loket voor fitte en gezonde medewerkers.

Activatie

Bij het Activatiepunt in ons compleet ingerichte Arbo Gezondheidscentrum werken we aan het algehele welbevinden van uw werknemers door middel van voeding, sport, coaching en verschillende vitaliteitsprogramma’s, zoals: voedings- en lifestyle adviezen, sporten onder begeleiding (cardio & fitness), bewegen in de natuur (fietsen & wandelen) en ontspanningsmassages (ter bevordering en ondersteuning van het herstel/ algeheel welbevinden). Fysiotherapie, bewegingstherapie, mental- en personal coaching, arbeidsdeskundigen en de arts worden ingezet om de vitaliteit en de fysieke of mentale gesteldheid van de zieke te verbeteren.

Re-integratie

Onze diverse activatie- en vitaliteitsprogramma’s dragen daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de gemoedstoestand van de zieke medewerker. Het gaat erom dat iemand leert in mogelijkheden te denken, in plaats van in beperkingen. Of het nu gaat om medewerkers die de balans tussen werk en privé missen, of om lichamelijke problematiek: binnen het Arbo Gezondheidscentrum kunnen alle vraagstukken rondom activatie en re-integratie worden opgelost. Het moment waarop de medewerker krachtig genoeg is om terug te keren naar (ander) werk is een cruciaal onderdeel van het behandeltraject, wat wij dan ook intensief begeleiden.

Verzuimverlaging

Net als u hebben wij geen baat bij langdurig zieke medewerkers. Daarom ondernemen we direct actie. Ook preventief. Onze ervaring heeft ons geleerd dat preventief handelen de oplossing is om verzuim te reduceren en kosten terug te dringen. Problemen bij de kern aanpakken en snel schakelen, op een multidisciplinaire manier. We weten wat we doen. In het geval van ziekteverzuim bieden wij direct vanaf de start de juiste hulp, waardoor dreigend lang verzuim wordt verminderd. Met aandacht en hulp als sleutelwoorden zorgt Master Arbo binnen een jaar voor een gemiddelde verzuimdaling van dertig tot veertig procent en een vermindering van de WGA- instroom.

ONZE MEDISCHE EXPERTS

Bij Master Arbo wordt de preventieve- & verzuimbegeleiding uitgevoerd door de bedrijfsarts. Naast de bedrijfsarts kan de dienstverlening medische verzuimbegeleiding ook uitgevoerd worden door een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios). Deze arts mag alle taken van de bedrijfsarts uitvoeren onder strikte begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie.

De supervisie hebben wij ingeregeld conform de richtlijnen van de NVAB (Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (NVAB, april 2022). Op basis van kennis en ervaring wordt door de bedrijfsarts het bekwaamheidsniveau vastgesteld van de arts en daarop wordt bepaald hoe de supervisie wordt vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een supervisie overeenkomst. De supervisor beoordeelt stelselmatig de dossiers van de arts en verzorgt coaching en opleiding.

Elke arts heeft de instructie dat hij/ zij bij het eerste gesprek zich voorstelt als arts en de werkwijze van supervisie uitlegt. We communiceren naar onze klanten dat zij bij de uitnodiging moeten vermelden dat het gaat om een gesprek met een (basis)arts.

Zowel de bedrijfsarts als de (basis)arts van Master Arbo kunnen worden ondersteund door een Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB). Vaak is de POB het eerste aanspreekpunt voor werknemer. De POB verdiept zich goed in de situatie en bespreekt de veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting. De POB mag de medische verzuimsituatie alleen met de arts bespreken. De arts blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk. De POB valt dan ook onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

De werkwijze bij Supervisie en Taak-delegatie is geborgd in ons gecertificeerde managementsysteem conform ISO 9001/ certificeringsrichtlijn arbodiensten). Onze werkwijze worden zowel intern als extern (DNV) periodiek geauditeerd.

NEEM CONTACT MET ONS OP
-