Arbohulp 2.0 // Welkom bij Master Arbo

Master Arbo werkt op een vernieuwende en productieve manier en weet moeiteloos de weg tussen alle instanties te vinden. Met een netwerk van specialisten en een mutlidisciplinaire aanpak verzorgen wij verzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding en casemanagement op de beste manier. Omdat wij opereren vanuit een allesomvattend Arbo Gezondheidscentrum, met een compleet ingericht Activatiepunt, kunnen wij alle vraagstukken rondom verzuim, activatie en vitaliteit oplossen. Kort samengevat bieden wij u Arbohulp 2.0!
WAT KUNNEN WIJ?

Expert in Arbowetgeving

Wij weten als ervaren Arbodienst precies de weg tussen alle ingewikkelde arboregels en -wetten. Natuurlijk helpen wij u hier graag bij. Zeker met de Arbowetgeving die veel in beweging is, is het niet onverstandig om uw eigen situatie eens onder loep te nemen. Heeft u onze check al gedaan?

Snelle behandeling

Onze ervaring heeft ons geleerd dat preventief handelen de oplossing is om verzuim te reduceren en kosten terug te dringen. Problemen bij de kern aanpakken en snel schakelen, op een multidisciplinaire manier. Hoe eerder we samen het echte probleem ontdekken, hoe sneller we samen beter kunnen worden. Effectief werken. We weten wat we doen.

Specialistische vitaliteitsprogramma's

Master Arbo brengt mensen graag in beweging door middel van sport. Sport maakt positieve energie los en het verbindt mensen met elkaar op een speelse manier. Bij Master Arbo wordt er in de sportschool van het gezondheidscentrum onder begeleiding gesport, maar uiteraard trekken we ook de natuur in. De nodige lichaamsbeweging, frisse lucht en de mooie omgeving geven rust en hopelijk zorgt dit voor de juiste impuls om er weer tegenaan te gaan.
-

Privacy Statement

De professionals van Master Arbo hebben de gegevens nodig om u en uw organisatie te ondersteunen bij het voeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid. Ze kunnen niet zonder deze informatie. Dat neemt niet weg dat uw gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Master Arbo ziet er daarom nauwkeurig op toe dat deze optimaal beschermd worden tegen onbevoegde ogen. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens over u mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar onze Functionarisgegevensbescherming (FG) via fg@masterarbo.nl

 

Geschillen & Second opinion

Als u een klacht heeft over een van onze medewerkers, dan stellen we het op prijs wanneer u dit met die medewerker zelf bespreekt en zo nodig een klacht indient. U kunt onze klachtenprocedure hier downloaden.

Wilt u een second opinion aanvragen? Neem voor meer informatie contact met ons op via info@masterarbo.nl.

Algemene voorwaarden

Certificering

MasterArbo is binnen het Arbogezondheidscentrum de enige die onder het ISO 9001 certificaat valt.

Download hier de algemene voorwaarden van Master Arbo.

-